از پا قدم خوب اردیبهشت ..

به به که اردیبهشت آمد و حال خوبش و خبرای های نابش :) بیخود نیست که اینقدر دوست دارم میدونی دیگه؟ . برای من خوب باش مثل حال خوبت مثل اسم معرکه ت :) من تو روزای آخر اردیبهشت متولد شدم . ماهی که همیشه برام جذاب بودی و همیشه دنبال این بودم بفهمم چرا اینقدر خوبی و دل پاک . حال خوبت از چی سرچشمه میگیره؟! از امروزت با خبرای خوب شروع کنم دیگه؟ از انتظاری که به پایان رسید از اتفاق های شیرین و جذاب؟ شروع خوبی داشتیم :) خدایا شکرت . هوای اردیبشهت رو داشته باش خدا رحمان و رحیم ^_^

۰
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان