اسمشو میزارم تلما یعنی امید و آرزو

نمی دونم کی اینو کشیدم ولی فکر کنم کودک درونم خیلی سر خوش بوده و خوشحال که زده به سرش این نقاشی رو سیو کنه , اونم کجا تو کامپیوتر یکی دیگه! مسخرس ولی دوسش دارم ..

راحنا

۱ ۰
فائزه : )
۰۴ شهریور ۱۷:۴۱
:* ماچ به تلما

پاسخ :

از طرف تلما به شما :
ماچ روی لپ چپتون ^_^
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان