سیزدهمین روز از آذر ۹۵

شاید اگر بعدها آمدم و این ها را خواندم کلی بغص کردم برای خودم! باید بگویم در مرز ترکیدن به سر میبرم .ترس ها غصه ها استرس ها و خلاصه همه مشکلات دارند دست به یکی میکنند که من را منفجر کنند حالا تو ای آدم یا مینشینی و به پایین آمدن خودت خیره می مانی یا میشوی آدم عمل و بلند میشوی همه ی آن ها را زمین میزنی ؟

۰
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان