مثه حذف کردن یه خاطره از DNA , همین قدر سخت شاید !

وقتی به این نتیجه میرسید که حجم زیادی از موبایل شما پر شده است و شما حوصله ندارید که بنشینید آن ها را دانه دانه حذف کنید اولین چیزی که به ذهنتان میرسد گزینه بازیابی به داده کارخانه است. حالا اینکه بشر این مزیت را ندارد به کنار اینکه نمی توانم تمام اطلاعات و تمام خاطرات و حتی تمام احساساتم را برگردانم به حالت اولیه باز هم به کنار اما مگر دکمه حذف دستی داده هار را از من گرفته اند؟ مگر نمی شود نشست و رابطه ها را خاطرات را و احساسات را با وسواس خاصی پاک کرد؟ زمان گیر هست درست است اما خب باز هم خیلی خیلی بهتر از انباشته شدن این حجم و هنگ کردن اعصاب و روانت است. مگر نه؟ دارم فکر میکنم که باید بنشینم و بعضی چیز ها را پاک کنم و بعضی چیز ها را نگه دارم ..

*به نظرتون عنوان با متن در ارتباطه؟ :|

۱ ۰
نگین ...
۲۱ آبان ۲۲:۰۳
همیشه نباید متن و عنوان ربطی داشته باشه ها

پاسخ :

آره درسته ..
گاهی وقتا یه عنوان بی ریط خودش کلی حرف توشه :)
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان