برای من هم دعا کنید..

نیاز دارم به دعا ، امشب ثبت میشه سرنوشت یک ساله ی ما .. یکی یادمون داد تو این شبا خدا رو قسم بدیم به یاس عباس (ع) که حتما خدا دلش برامون به رحم میاد .. برای منم دعا کنید .

۵ ۰
. عارفه .
۰۶ تیر ۲۳:۰۱
حتما ... :)

شمام یاد ما باشید ...

پاسخ :

ممنونم :*
چشم حتما به یادت هستم :)
نگار :)
۰۷ تیر ۰۱:۲۶
چشم..
تو هم دعا کن..

پاسخ :

چشمت بی بلا :)
حتما نگار جان ..
رگـ ـها
۰۷ تیر ۱۴:۲۰
:)

پاسخ :

ویژه یادت بودم :)
نارین هستم :)
۰۸ تیر ۱۷:۲۷
التماس دعا

پاسخ :

محتاجیم به دعا خواهــــر  ^_^
آقای سر به هوا ...
۱۵ تیر ۱۵:۱۹
محتاجیم رفیق بلاگی ...

پاسخ :

محتاج خدا باشی رفیق :))
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان