روزی که گذشت خوش گذشت ^_^

از عکس های خنده دار با قیافه های مشنگی تا غذای های سرد با زیرندازی که زمین بود از آب بازی های ما دیوونه ها تا خیس شدن و خشک شدن جلو آفتاب تا خوردن هزار تا چیپس و پفک و آجیل تا خرخره یا از خون دماغ شدن بنده و پشت سر هم عکس گرفتن بچه ها از من ! از کدوما بگم که هرکدوم یه قصه است برا خودش؟ فقط اینکه امروز اردو بودیم خوش گذشت بیشتر از اینکه فکر میکردم خوش گذشت :)

*امروز خوش گذشت یعنی اولش فکر می کردم قرار نیست خوش بگذرد ولی دوستی گفت باید سعی کنی به تو خوش بگذرد و گفت با کسانی باش که به تو خوش بگذرد .. دوستم را دوست دارم :)

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۴ توسط Rahena .
درباره من
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
باز نویسی قالب : عرفــ ــان | دریافت کدهای این قالب : HTML | CSS قدرت گرفته از بیان