حوالی ساعت چهار

اون خط های سفید رو میبینید ، رد مسیر حرکت هواپیما از بین ابرهاست . حوالی ساعت چهار یا پنج بعدازظهر روزای ابری وقتی میرم تو بالکن همیشه سمت راست رو نگاه میکنم ، رد مسیر هواپیماهایی که گاهی تو روز تعدادشون بیشتر از هفت تا میشه . بعضی وقتا میگم خیلی باحال میشه یه روزی که سوار هواپیما شدم هوا ابری باشی ، وقتی از دل ابرها عبور کردیم با خودم یاد این روزا بیفتم که چقدر با ذوق به تماشا مینشستم .

*برای زیبایی بهتر و نشون دادن حسم ، عکس رو ادیت کردم و بهش رنگ و لعاب دادم :)

۴
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان