احوالات شبانه

دقیق دقیق ترش میشه ۸۱۶ کیلومتر . جایی که الان باید باشم ۸۱۶ کیومتر از اینجا دورتره . ۸۱۶ کیلومتر اون طرف تر جایی که باید صبحا اونجا بیدار بشم ، شب ها اونجا سرم رو بالشت بزارم . اینجایی که من هستم آدماش غریبن و عجیب عجیبن. باید برم ، تنها یه راه وجود داره ، باید برم.

۲
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان