هزاران نرگس از چرخ جهان گرد/ فروشُد تا برآمد یک گل زرد

فکر کنم امروز هم یک نفر که حتی من نمی شناسمش و نمی دانم کجاست میخواهد دنیا را ترک کند چون حال من عجیب غمگین است و جسمم خسته . گاهی اوقات فکر میکنم کسی شب ها روح من رو قرض میگیره و صبح ها اون رو به من پس میده از بس که روحم توان نداره جسمم رو کنترل کنه ..

*عنوان از نظامی

۱
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان