وی در عنوان نویسی موضوع بسی نادان بود.

یه لیوان شکسته که اگه تکه هاش رو چسب بزنی جاش معلومه ، اگه چسب نزنی و فقط کنار هم بچینی بازم آب چیکه میکنه ؛ باید چی کارش کرد ؟ چیکار میشه کرد؟ منم شکستم ، چیکارم میشه کرد؟ واقعا چیکار میشه کرد ؟ 

۱
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان