"تیر" ماه

غم ، واژه ی اندوهناکیه؟

_البته .

حتی اگه درموردش هم صحبت کنیم بازم ناراحتی داره ؟ نه؟!

_اوهوم درسته . 

پس حتما اینم قبول داری که غم با اینکه اندوهناکه و صحبت درموردش ناراحت کننده س بازم غمه بازم بده؟! 

_ اره اره خب ؟!

پس درموردش حرف نزن . دنبالش نرو . تو دانایی تو میدونی غم چیه . پس دلیلی نداره خودتو ناراحت کنی درحالی که میگی دلیلش رو نمی دونه اما واقعیت عکسشه ! این خنده داره ! عذر و بهانه تنها در صورت ندانستن قبوله. وقتی که ندونی غم غم میاره ، سرراهشم ناراحتی رو سوار میکنه با خودش میاره  .اما حالا که میدونی پس عاقل رفتار کن . چون دانا عاقله راحنا . باشه؟!

_  :) 

۱ ۰
رضا مرادی
۰۴ تیر ۰۰:۱۳
مشکل اینه که ما نمیریم دنبال غم، غم میاد دنبال ما...!

پاسخ :

مشکل اینه دقیقا نامحسوس دنبال غم هستیم و براش نشونه میزاریم و چشمک میزنیم بهش منتهی فقط تهش میفهمیم لعنتی اون غمه فقط میکاپ کرده که نشناسیمش :)
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان