هی روح من به خاطر تو این کار رو انجام میدم .

حالم خوب نبود روحم میگفت که حالش خوب نیست و جسمم منظورش رو نمی فهمید ولی سعی میکرد که نشون بده حال روحم خوب نیست .خب چی کار کرد؟ الان میگم .. اون شروع کرد به گفتن حرف هایی که واقعیت نداشت یعنی جسمم شروع کردن به بهانه اوردن اینکه هی سرم درد میکنه , هی دلم درد میکنه و .. اما میدونین روحم اینجوری حالش بهتر نمیشد اون توضیح داد که لازم نیست برای نشون دادن اینکه من حالم خوب نیست تو دروغ بگی و فکر کرد که اه چقدر من مزخرفم و هی غم باد گرفت و هی از خودش بدش اومد چرا؟ چون جسم به خاطر اون داشت حرف هایی رو میزد که از حقیقت دور بودند ..

۰
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان