سی خرداد

امروز همش دنبال فرصت بودم. که چی؟ که گریه کنم. فرصت که گیرم میومد مقاومت میکردم. الانم دلم می خواد گریه کنم ولی دارم مقاومت میکنم.میدونین دلم تنگه .. دلم غم داره .. دنبال دوا و درمونش نیستم چون به یقین رسیدم علاجی نداره .

۰
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان