25 خرداد ماه

می دونید صد رحمت به دنیای وبلاگ نویسی نه اینستاگرام و تلگرام و هزار جور کوفت زهر مار که معتادش شدیم :\ دارم فکر میکنم باید بیشتر هوای ابنجا رو داشته باشم هوای اینجا پاک تره ..

*یه ذره تلاش کن تغیرای خوب کنی ..

۱ ۰
ماهی قرمز
۰۸ تیر ۰۵:۰۱
خیلی موافقم ؛)

پاسخ :

خوبـــه :))
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان