فکر کنم قرار شد سیبری در وجودم شکل بگیرد..

دارم حس میکنم بدنم دارد سست میشود این را پاهایم موقع راه رفتن چند بار به من گفتند و من فکر نمی کردم قضیه جدی باشد. و خب جدیدا دستانم نیز دارند به من میگویند که آنان نیز رمقی ندارند.  خب مگر میشود یکهو هم حال بدنت بد شود و بعد حال روحت؟ ترس دارم از اینده از همه چیز..

۰
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان