نباید به تو منتهی شوند ,همه چیز

باید از یه جایی به بعد این روال مزخرف و ذلت بار زندگی را تمام کنم یعنی نباید به این حواداث به این روزمرگی ها ادامه دهم , همین ها یک روز مرا میگیرند و خفت میکنند . باید ساعات سرگرم شدنم را افزایش بدهم باید انقدر دور و برم پر باشد شلوغ باشد که یادم برود تو هم هستی تو هم بودی! باید همه چیز را فراموش کنم همه ی چیزهایی که به تو منتهی می شوند ..

+ نوشته شده در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۶ توسط Rahena .
درباره من
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
باز نویسی قالب : عرفــ ــان | دریافت کدهای این قالب : HTML | CSS قدرت گرفته از بیان